dijous, 27 d’octubre de 2016

Per què no puc ser gris?


La pregunta que plantetj amb aquesta fotografía es:per què tot ha de ser sempre blanc o negre,per què no podem ser el gris?
El no ser ni blanc ni negre sovint representa la indiferència,o el res.Però realment dins gris trobem molts més colors,per tant,moltes més idees,les quals no per no ser acceptades com a negre ni blanc deixen de tenir la importància que tenen ni representen un estat neutre.Per exemple,al centrar els nostres pensaments i afirmar-los entre una cosa o l'altre,deixem a un costat el saber,i el reflexionar opcions.
Per això,en parlar del gris,parlem de molts de colors,de tons,idees i opinions.En canvi,de blanc i negre només en trobam uns,els quals entornen massa un concepte,distanciant el pensament d'altres.