dimecres, 4 de novembre de 2015

Per que tenim idees?

vencedor
enim idees gracies a la ment humana, que s’ha desenvolupat amb el temps per fer coses cada vegada mes extraordinàries.No nomes tenim  records amés tenim la imaginació i la lógica per crear aquestes idees dintre del nostre cap i expresarles, aquestes idees activen el raonament i fan  que  permetem distingir el be del mal o limaginació de la realitat … .Lees idees tambe serveixen per ordenar i nombrar coses i aixi poder entendre junts i en societat a que ens referim i son necessaries per a la vida cuotidiana. Aristotil creu que tot el que existeix es una composició de materia i forma.Tambe tenim idees reals i imaginàries per el simple fet de que es poden realizar o no en la vida tambe es poden dir idees certes o erronees. Plató separa el mon de les idees (allo que es autenticament real ) i el mon sensible (visble).