dimecres, 4 de novembre de 2015

El doblers es va crear realment per millorar la vida de les persones?

Tano. 
 El doblers realment es va crear per millorar la vida de les persones? 
Aquesta pregunta no ha estat molt qüestionada al llarg de la història, però hauria de estar més present dins les nostres reflexions diàries.
Si realment el diners serveixen per millorar la vida de la gent, no hi hauria persones amb tant i altres amb tant poc. Hem d'aturar-nos a pensar en tot el que tenim i comprovar si de veritat el necessitam, com haurien de pensar els viannants que es veuen a la fot que passen per davora de l'home pobre que no té ni per comprar-se unes sabates. Els recursos estan mal repartits o es que no hi ha suficients? Hi ha hagut molts pensadors a favor de les dues teoríes, per exemple Marx creia que estaven mal repartits però Malthus defensava l'altre teoría. Així que ens topam amb dues situacions que son provocades pel doblers i el que fan es empitjorar la vida de les persones.