dilluns, 1 de novembre de 2010

055 Existeix la felicitat?

AUTOR:  Irene Muntaner

1 comentari:

IES LLOMPART ha dit...

Es una pregunta que tots ens hem fet alguna vegada.
Definir la felicitat seria una cosa molt complexa i costosa.
La felicitat pot ser un moment espontani, o un estat, una manera de viure.
La meva visió sobre la felicitat, no es la de una felicitat plena per tota la vida, sinó la de una felicitat de petits moments, de petites coses; la felicitat en sí no existeix, existixen moments feliços.
Crec que la felicitat es basa en metes, ens proposam conseguir algo y de camí, tenim petits moments de felicitat; cada pas que donam i veim que anam avançant de la manera desitjada, es un moment de felicitat, cada pas en fals, es un moment d'aprenentatje. Quan aconseguim la nostra meta, necessitam cercar un altre projecte.
Diuen que la felicitat no existeix, alguns ho veuen como una utopía. Jo crec que la felicitat està sempre allà, però a vegades la deixam a un costat cercat la negativitat de les coses.
En la vida diària, expreimentam constantment la felicitat i infelicitat, però seguim ignorant el que realment és la felicitat.
S'ha de distinjir el ser feliç durant un periode de temps més o menys llarg, i ser feliç en un moment determinat.
La felicitat no és una vida sense problemes, sinó la fortalesa per superar els problemes que es presentin. No existeix tal cosa com una vida lliure de problemes; les dificultats són inevitables. Però la manera en la que experimentam i reaccionam als nostres problemes depèn de nosaltres.
És felicitat ser conscients de que som feliços? En el moment en som conscients de la nostre felicitat deixam de ser-ho. La nostra ment cerca sempre una felicitat permanent, que perduri i que continui.