dimarts, 16 d’octubre de 2018

QUE PASSARIA SI NO EXISTISSIN ELS GÈNERES EN LA SOCIETAT?

En un món on no hi haguessin gèneres, la societat no hagués estat dividida
per una sèrie de rols i tampoc existirien les sexualitats tal com les
coneixem. Hi hauria un col·lectiu de gent que es sentiria atreta per un
altre grup amb unes certes característiques o tots ens sentiríem atrets cap
a diferents cossos? Des de-de la prehistòria fins avui dia, la cultura i les
religions serien totalment distintes. Imagineu un Adan que menja una
poma perquè un Eva li fa menjar?
Però per naturalesa, l'ésser humà té tendència a rebutjar diferents grups
socials i hi hauria un grup que hagués tingut més drets que un altre i un
grup, que fins avui, hauria de seguir lluitant per a la seva visibilitat.

TOJA