divendres, 28 d’octubre de 2016

Som lliures o som esclaus de la societat?

AFH
Marx tenia raó? Esteim alienats? Sí. Els humans sóm lliures de prendre les nostres pròpies decisions però en unes circunstàncies que no podem triar ni canviar, sinó en unes que la societat ens ha imposat. Els humans podem decidir si viatjar o no, però no podem decidir quan ho feim i amb quin luxos ho feim perqué la feina i els diners ens ho impedeixen. Un error que feim els humans és relacionar la llibertat amb la felicitat, creim que si sóm lliures plenament serem feliços, peró aquests dos conceptes no tenen res a veure, no estan relacionats. Ido, sóm esclaus de la societat? Ho sóm. Ens hem convertit en esclaus, en peóns de la nostra pròpia creació, d'allò que varem crear per ser “més” civilitzats i de la qual ara no podem escapar. Sóm esclaus de nosaltres mateixos.