dijous, 27 d’octubre de 2016

Per qu'e cerquem una felicitat impossible i no tenim en compte el que hi ha al nostre voltant?
La gran majoria de la gent sempre està cercant objectius impossibles, enlloc d´apreciar el que realment té. Moltes vegades el que té és molt millor del que cerca però no és capaç d´apreciar-ho i acaba renunciant sense arribar a aconseguir el que vol. Doncs és millor viure el dia a dia i disfutar del que ja tenim i deixar de cercar objectius que pensam que son millor, només perquè estan millor vistos a la societat.