dimarts, 3 de novembre de 2015

Què és el no-res?

Cucharón 
 El no-res (o "la nada") per concepte, ja és alguna cosa, l'absència de tot. Impossible d'imaginar pel ser humà, però podem dir què és com un buit similar al buit que existeix a l'espai. No obstant, repetesc, el no-res és l' absència de tot, fins i tot del buit de l'espai. 

Filòsofs com Hegel o Sartre van sostenir que el no-res és una cosa concreta amb totes les propietats que això suposa, també el budisme l'ha considerat com l'estat que es caracteritza per presentar una ment buida, o el filòsof grec Parmènides a qui se li atribueix l'expressió: "res sorgeix del no-res", que implica un principi metafísic que indica que cap cosa hi pot existir a partir d'un no-res.

Per això he escogit una foto tota negra. Perquè és a lo màxim que hem puc acostar quan m'hi imagin el no-res. Un espai buit, sense cap objecte i negre, per la absència de llum.