dimecres, 4 de novembre de 2015

D'on venim?

 
Bellaombra
D'on venim és una pregunta que ens fa pensar en el nostre origen, no en el de nosaltres mateixos, sinó en l'origen de tota la humanitat. Per a això l'home ha de tornar a endinsar-se en el més profund del mar del passat. En quant al que coneixem i sabem sobre aquesta pregunta dins de la teoria de la filosofia evolucionista és que provenim d'una cadena d'evolucions (iniciada al mar) que ha requerit milions i milions d'anys. Però si creiem que realment les coses van anar millorant i evolucionant segons el seu ús ens trobem en un error lògic i racional, ja que sabem que el temps fa que les coses es desgastin i es deteriorin, per això l'evolució no contesta a la profunda pregunta del nostre origen. Pel que fa a la resposta de la religió cap a aquesta pregunta, segons la història bíblica, indica que Déu va modelar l'home de la pols de la terra. A la fotografia cada element representa els tres principis bàsics que comprenen aquesta pregunta, les empremtes (simbolitzant el camí de la humanitat cap a la recerca de respostes) impregnades en sorra (representant la pols de la terra que va utilitzar Déu per crear a l'home segons la bíbilia) i dirigint-se cap al mar (on la filosofia evolucionista argumenta que es troba l'origen de l'evolució). Tots tres elements conjuntats en armonia i amb un sentit únic, l'origen.