divendres, 23 d’octubre de 2015

¿Som feliços?Aristòtil va dir que una persona feliç, era una persona virtuosa; és a dir, una persona amb moltes virtuts. Hi ha dos tipus de virtuts, les dianoètiques (intel·lectuals) i les ètiques (vida quotidiana). Per tant, quan més sabia un persona més feliç era.
Jo pens totalment al contrari, quan menys sap una persona més feliç és. Ja que al llarg de la meva curta vida, me n'he adonat a poc a poc, quan creixes te n'adones del que passa de veritat a la vida, i els moments de felicitat no són complets, ja que dedins teu, alguna cosa pensa en les coses dolentes del món. En canvi, quan era petit, només pensava amb la jogina nova que m'havien regalat, o en jugar amb els nins de l'escola, etc. I quasi sempre era feliç.
És per això que he elegit aquesta foto, perque pens que al ser petit i no sebre del que pasa de veritat et fa ser completament feliç.

El MURERO