dijous, 29 d’octubre de 2015

Què seriem sense sentiments?

 
Els sentiments són els estats d'ànim d'una persona causats per l'efecte dels actes que li creen determinada persona, animal, cosa, record o situació en general i és el més profund de noltros. Els sentiments ja han estat estudiats i sabem com es causen i que provoquen però, sabem realment per a què serveixen?

Els sentiments són els que ens condueixen a fer el que feim, ens movem per el que sentim. Per exemple, ens casam amb una persona per que tenim el sentiment d'amor. Tenim el sentiment de desig i aquest ens fa voler fer o adquirir cualque cosa. Cercam el sentiment de plaer i evitam el sentiment de patiment. Sentim vergonya i aquest sentiment de vegades no ens deixa actuar com actuariem si no hi fos. Sentim curiositat per les coses que no coneixem i volem coneixer.

La nostra vida està influida per els nostres sentiments, i què seriem sense ells? Són la essència de la humanitat?
Sense els sentiments no tendriem la necessitat de relacionarnos amb altres persones sense cap tipus d'interes, ni tendriem curiositat i per tant, només hauriem descobert lo essencial per sobreviure, no sentiriem amor ni odi per les coses, seriem éssers inerts, sense cap motivació ni finalitat en la vida. 


comotu