dissabte, 24 d’octubre de 2015

Que es la felicitat?


 La felicitat és un sentiment que prácticament quasi tots els éssers vius sentim.
Desde el meu punt de vista la felicitat implica una mescla de moltes coses bones, com per exemple: l'amor (encara que pot donar molta felicitat tant com a tristesa), les rialles, els bons moments, els records i moltes més coses. Es pot sentir felicitat passant temps amb persones estimades, com la família, els amics, el teu amor...
La felicitat pot ser duradera o escassa, però quan la sentim es com a una alliberació d'estrés, mals pensaments, tristesa...
Normalment es pot percibir la felicitat d'una persona veient com riu a riallades, parla amb extasís simpática o somriu, encara que un somriure et pot enganyar, no sempre pot ser significat d'alegría perque un somriure pot amagar molts secrets trists.

He escollit aquesta fotografía que per jo representa felicitat, les meves dues amigues celeben el seu aniverssari envoltades dels seus amics i més gent estimada i es senten feliçes, es demostra per la rialla en les seves cares.
Per acabar m'agradaria observar que a la nostra edat és tan fàçil ser feliços com no ser-ho gens, per les pors al futur i no sebre que ens depara, però intentam somriure sempre.


MV