diumenge, 25 d’octubre de 2015

¿ Fins a quin punt estam alineats ?Les persones estan alineades, ja que no són propietàries de si mateixes, les seves accions i pensaments estan sotmesos a el que els han ensenyat que han de ser i el que han de fer. Com a conseqüència d'això, es comporten d'una manera contrària a la que elles senten en veritat. Les persones perden la seva autenticitat.
Haurien de poder ser elles mateixes, no estar obligades a no poder fer el que ells senten, a poder experimentar tot allò que volen. Per exemple ¿ Perquè un home si es sent femení no es pot vestir tal i com ell vol? Perquè la societat el jutjaria, el mirarien estrany, pensarien: però que fa?, que fa així vestit? Quin poca vergonya... i més i més que dirien. En Marx ens explica això, que una persona per culpa d'aquets petits fets no poden ser ells mateixos. Les persones haurien de poder fer el que ells senten; si dos homes s'agraden i comencen a sortir i es donen besades al carrer i es comporten com a dos enamorats perquè és el que senten quin és el problema si ells s'estimen? Perquè les persones ho veim malament? Perquè jutjam tant aquets fets?, igual que si veim a una dona amb un bigoti i vestit de home. I si a un al.lot petit li agradessin les Barbies? No les podria dur a classe perquè l'insultarien i menysprearien per la seva autenticitat.

INTA