dimarts, 27 d’octubre de 2015

Existeix la llibertat de expresio? 
Som tots lliures de ser y fer el que volgem? O ens veim presionats a ser iguals per les espectetives de la societad?
Avuy en dia la les mentalitat de la gent tecnicament es mes oberta ,perque ens hem de sentir presionats a seguir un patro de conducta y estetica sobria y igual.
Es normal que fes 30 añas estigues mal vist culcun comportament estetic y de la conducta pero,al segle 21 que es suposa que na gent es mes toleran,tenim que ser tots iguals.
Si tens tatuatjes ,pirsing o els cabells extrañs,perque es mes dificil aconseguir un traball que no sigui en el sector de peluqueria o tatuatjes?
No es suposa que que si et vesteides adecuadament pel trevall el que importa es la teva forma de trevellar y no la teva estetica? 

Niliari