diumenge, 25 d’octubre de 2015

¿És necessària tota una vida per aprendre a viure-la?


La vida és un cami que s'inicia quant neixem i acaba amb la nostra mort . A n'aquest camí aprenem i creixem com a persones , i no deixam de fer-ho ni un dia de la nosta vida. Els errors són la principal font de aparentatge encara que l'ésser humà és l'únic animal que travela dues vegades amb la mateixa pedra. Com més grans ens tornam pensam que que bé ens hauria vengut saber lo que sabem ara molts anys enrrera i per això pereix que és així que se necessita tota una vida per aprender-la a viure però el que ara sabem ho sabem perquè hem sopegat moltes vegadas a sa vida , hem retrosedit , hem avansat , hem compartit amb altres persones que ens han aportat... Per tant si sa vida és un camí d'aprenentatge no té sentit ferlo sensde res que aprendre per això se resposta a sa pregunta per una part seria no perquè sa vida és un aprenentatge i quin tipus de vida seria si no tenim res que aprendre , no tenim errors que cometre , si ja ho sabem tot. Però per una altra part sa resposta seria sí perquè certament si que necessitam una vida , per al finar ja saber-la viure ,però quan ja hem sopegat 30 vegades amb la mateixa pedra , ja ens han ensenyat coses , ja hem aprés , ja hem retrocedit i ja creim que esteim preperats per viure una vida ens morim.

 Maik Wasowski