dissabte, 31 d’octubre de 2015

Depèn de la naturalesa l'ésser humà?

Molta gent surt de tant en tant de la ciutat per gaudir de la naturalesa. Sovint la gent jove quedam meravellats davant la tranquilitat que ens transmet la naturalesa. Podriem dir que totes les coses que ens envolten compleixen les lleis de la naturalesa però no n'hi ha prou en dir que això és natural. L'ésser humà sempre ha mostrat curiositat en desxifrar els misteris de la naturalesa per donar resposta als seus dubtes i d'aquesta manera conèixer un poc més els misteris de la vida: còm té lloc la fotosíntesis, còm s'han format les muntanyes... per poder conviurer en pau amb el món que ens envolta. La preocupacó actual per l'ecología, l'economía sostenible i el respecte al medi ambient de la qual cosa se'n parla tant, és una manera de recordar-nos que els éssers humans depenem de la naturalesa. Però també sabem que la naturalesa és fràgil i que depèn de les nostres accions i comportaments cap a ella. Flor