dimarts, 4 de novembre de 2014

013 - Que limita la nostra capacitat?És difícil fixar un punt on es determini les nostres possibilitats i saber el límit del qual seim capaços individualment.
Les nostres expectatives, que normalment són influenciades per la dels altres, ja ens demostren el que anteriorment s'ha estat capaç de fer o no fer, i això fa que es fixi un punt en la línia de la nostra capacitat basant-se en els límits dels altres, però que només fa que es redueixi la possibilitat de determinar aquest punt, perquè qualssevol és capaç de superar si anteriorment s'ha arribat a fer.
L'individu.