dijous, 3 de novembre de 2011

062¿Què són els diners?

                                                                                                         MIXA

1 comentari:

IES LLOMPART ha dit...

Moltes vegades m'he plantejat que passaria si no s'haguessin inventat els diners. La gent fa

de tot per diners. Pots conseguir quasi el que vulguis amb diners. I si no en tens, no ets

''ningú''. La gent soborna i es deixa sobornar. La gent es ven, com als programes de

tel·levisió., per exemple. Fins i tot maten per diners. I jo em deman, com pot una persona

tenir la consciència tranquil·la poseent molts de diners i sabent que hi ha gent que mor de

fam? L'avarícia es un dels grans defectes de l'home, i amb això es demostra. Tot es mou per

diners; un exemple: l'energia infinita es va inventar fa temps, però no interessa que això

es sàpiga, perque no guanyrarien diners i mentres hi ha gent que no té llum a ca seva perquè

no s'ho pot permetre. El mon està tan mal repartit pels diners. Si no hi fossin, tothom

tendria les mateixes condicions. La pasta és el que no ens deixa fer el que volem.La

necessitam per a tot.Qui mana es qui te diners, i sense diners, ningú manaria. S'anteposen

els diners abans que la vida, i això, és just? De fet, podem parlar de justícia amb diners

per enmig?